Ancoratges i fixació

Les estructures estan exposades a agents externs que afecten la seva durabilitat, produint-se en el temps de forma inexorable una degradació progressiva dels materials que les componen. Per a evitar aquesta degradació han de dissenyar-se diferents mètodes de protecció per a aconseguir una adequada conservació d'aquestes. D'aquesta forma es poden aplicar tractaments contra atacs químics, proteccions contra processos de carbonatació del formigó, tractaments anticorrosius d'estructures d'acer, protecció catòdica de les armadures de formigó, aplicació de revestiments impermeables, aplicació d'inhibidors de corrosió, etc. La PROTECCIÓ ANTICARBONATACIÓN del formigó consisteix en l'aplicació d'un revestiment elastomèric en la seva superfície, que actua a manera de barrera del diòxid de carboni atmosfèric, impedint-li la seva entrada al formigó i la seva progressiva transformació en carbonat càlcic (reacció de carbonatació del formigó). Evitant la carbonatació del formigó (hidròxid càlcic en origen) evitem que descendeixi el pH a l'entorn de les armadures, fet que afavoriria la seva progressiva oxidació. Per a evitar també l'oxidació de les armadures, es pot aplicar un sistema de PROTECCIÓ CATÒDICA d'aquestes, mitjançant la col·locació d'ànodes de sacrifici connectats a l'acer, de manera que mitjançant una reacció galvànica impedeixen l'oxidació d'aquest. Un procediment nou de protecció de les armadures consisteix en l'aplicació superficial de productes INHIBIDORS DE CORROSIÓ sobre les estructures de formigó, que actuen per migració gràcies a la porositat del suport, fixant-se sobre les armadures i evitant la corrosió d'aquestes. Per a una doble funció de protecció del formigó i impermeabilització d'aquest, s'utilitzen REVESTIMENTS IMPERMEABLES, que impedeixen l'atac del formigó per elements agressius, fins i tot químics. Existeixen diversos tipus, destacant els revestiments cimentosos bi-components, amb acabat elàstic (crack –bridding>2mm), amb possibilitat de suportar pressions negatives (elevada adherència al suport) i diferents textures i acabats.