Preparació de Superfícies

Per a un correcte treball de rehabilitació, tant estètica com estructural, és necessari realitzar en primer lloc la correcta preparació de la superfície a tractar, mitjançant projecció d'aigua a pressió o d'abrasius. La tècnica del HIDROBLASTING consisteix a ruixar amb aigua a pressió variable, entre 500 i 3.000 bar, per al tractament de superfícies metàl·liques o de formigó des d'una simple rentada o desgreixat, fins a l'eliminació de qualsevol material adherit a l'acer, formigó o fusta. La tècnica del SANDBLASTING consisteix a llançar a gran velocitat i pressió abrasius contra un suport, mitjançant injecció d'aire comprimit en sec a pressions entre 7 i 12 bars, per a l'eliminació de materials adherits o proporcionar textures adequades al suport a tractar. Els materials abrasius a utilitzar varien entre diferents tipus (òxid a alumini, granalla metàl·lica, bicarbonat de sodi, pols de vidre, etc.) amb diferents propietats i dureses, així com amb diferents grandàries, que poden variar des de micres fins a alguns mil·límetres. Rehabilitacions Pons SL utilitza habitualment i és distribuïdor d'un nou material abrasiu denominat BRUGLASS, fabricat a base de vidre reciclat, respectuós amb el medi ambient i absolutament exempt de sílice lliure.