Rehabilitacions PONS SL és una empresa creada en 2007 i especialitzada en reparació i rehabilitació integral d’estructures i serveis d’enginyeria civil d’àmbit estatal.

La filosofia de la nostra empresa és oferir uns serveis de qualitat amb les solucions tècniques i econòmiques més adequades per als nostres clients. El minuciós control realitzat pels nostres caps d’obra i equip tècnic aconsegueixen que el grau de satisfacció dels nostres clients sigui molt elevat. La formació contínua i l’autoexigència de millora són peces fonamentals per a oferir el millor producte, i per això el nostre personal d’obra posseeix la qualificació i experiència necessàries perquè els resultats siguin d’una qualitat excel·lent

Els nostres recursos

Rehabilitacions Pons, S.L. disposa de maquinària pròpia adaptada als requeriments tècnics de les activitats pròpies de la seva especialització. Aquesta maquinària està composta d’equips de ratllat d’abrasiu a pressió, equips de neteja i hidrodemolició amb pressió d’aigua, equips de demolició mecànics i pneumàtics, equips de bombament i injecció, camió grua per a transport d’equips i materials, bastides penjants per a accés i rehabilitació de treballs en altura, vehicles de transport de personal, eines, etc.

Les 3 principals figures funcionals que cobreixen les àrees d’Oficina tècnica, producció i compres-logística són els elements clau de l’empresa. Tenen un elevat grau d’autonomia i al mateix temps un complet perfil professional que es correspon amb una moderna cultura empresarial (orientació a client i objectius, qualitat de servei intern i extern, i millora contínua). Disposen també d’un elevat grau de polivalència, per la qual cosa l’organització pot respondre amb solvència davant eventuals absències d’alguna de les figures. En el nostre equip comptem amb tècnics i oficials amb una llarga i productiva experiència dins del sector: 

Joaquin Belmonte

Gerent

Gerent de la nostra empresa amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la rehabilitació.

Sergio Belmonte

Gerent

Gerent de la nostra empresa amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la rehabilitació.

Lluïsa Mármol

Directora General

Directora General des de l’inici al capdavant de la gestió i organització de l’empresa.

Daniel Santamaria

Enginyer obra públiCA

Amb una trajectòria de més de 25 anys en el sector de la rehabilitació i obra pública.

Els nostres valors

En el transcurs del temps Rehabilitacions Pons, S.L. ha anat desenvolupant uns valors propis que han resultat la clau del seu èxit com a empresa del sector. Es poden resumir en els següents:

1. Direcció estratègica
i visió de creixement sostenible

En una època com en la qual s’ha desenvolupat Rehabilitacions Pons, S.L. l’empresa ha desenvolupat una idea de negoci sobre uns serveis altament demandats però sota una filosofia de creixement sustentada en l’autofinançament, evitant alts nivells d’endeutament.

2. Qualitat, Servei, Eficiència i Orientació al Client

La política de qualitat de Rehabilitacions Pons, S.L. es fonamenta en la prevenció, la millora contínua i cerca de l’excel·lència. La vocació de col·laboració tant amb clients com amb proveïdors ha desembocat amb el temps en una gestió logística altament flexible, oferint complert en rehabilitació i manteniment.

3. Gestió dels nostres Recursos Humans

Les persones són la clau de l’èxit. El lideratge, el treball en equip, la inquietud per la millora, la qualitat en el servei, la tenacitat davant qualsevol tipus d’eventualitat, el reconeixement dels assoliments i el continu reciclatge a través de plans de formació, han servit per a conformar un equip de persones, dins de l’organització, cohesionat.