Els nostres serveis

Rehabilitació d'estructures

El formigó armat present en les estructures actuals sofreix importants processos de degradació, tant per la seva composició com per la seva simple exposició al medi ambient, que fan necessàries les labors de manteniment i reparació.

Reforç estructural

Tant a causa d'errors de disseny, execució, canvis d'ús que modifiquin les sol·licitacions o per perdua de capacitat portant estructures de formigó, moltes vegades es fa necessari realitzar un reforç de les mateixes per a augmentar la seva capacitat estructural.

Reforç amb composites

A causa de la seva facilitat d'execució i al seu cost competitiu, els materials composts a base de fibres o FRP (Fiber Reinforced Polymer), siguin de vidre, carboni o basalt, es vénen utilitzant cada dia més en l'àmbit del reforç d'estructures de formigó

Ancoratges i fixació

Els ancoratges estructurals s'utilitzen per a la col·locació d'armadures unides a trepants realitzats en l'estructura mitjançant resines específiques per a assegurar la continuïtat del reforç estructural.

Protecció del formigó

Les estructures estan exposades a agents externs que afecten la seva durabilitat, produint-se en el temps de forma inexorable una degradació progressiva dels materials que les componen.

Pintura Industrial

Totes les estructures i instal·lacions metàl·liques exposades a l'atmosfera, en immersió o enterrades, poden sofrir corrosió i per tant requereixen protecció contra els danys d'aquesta corrosió durant la seva vida útil.

Contenció d'aigua

La impermeabilització de qualsevol tipologia estructural en enginyeria civil o edificació (basses, calaixos, dipòsits, murs, etc.) evita les patologies associades a la presència d'aigua, augmentant la vida útil de les estructures i reduint els seus costos de reparació i manteniment.

Restauració Arquitectònica

La restauració del patrimoni arquitectònic suposa un elevat repte, a causa de la gran varietat de tipologies estructurals i els materials utilitzats. És necessari escometre la seva restauració o fins i tot en casos extrems, el seu reforç estructural.

Preparació de Superfícies

Per a un correcte treball de rehabilitació (estètic o estructural) és necessari realitzar una correcta preparació de la superfície mitjançant projecció d'aigua a pressió o abrasius. L'hidroblasting consisteix a ruixar amb aigua a pressió variable pel tractament de superfícies metàl·liques o de formigó.

BRU GLASS® Hi-Tech 

BRU GLASS® Hi –Tech és una solució de vidre destinada a la neteja i tractament de superfícies, tant metàl·liques com naturals. Es tracta d’un producte reciclat amb alta força de desgast. La neteja per doll de vidre fa més fàcil complir amb les Regulacions Ambientals sobre usos de productes pulverulents….

Qui som

Rehabilitacions PONS SL és una empresa creada en 2007 i especialitzada en reparació i rehabilitació integral d'estructures i serveis d'enginyeria civil d'àmbit estatal.

La filosofia de la nostra empresa és oferir uns serveis de qualitat amb les solucions tècniques i econòmiques més adequades per als nostres clients. El minuciós control realitzat pels nostres caps d'obra i equip tècnic aconsegueixen que el grau de satisfacció dels nostres clients sigui molt elevat. La formació contínua i l'autoexigència de millora són peces fonamentals per a oferir el millor producte, i per això el nostre personal d'obra posseeix la qualificació i experiència necessàries perquè els resultats siguin d'una qualitat excel·lent.

Els nostres valors

1. Direcció estratègica
i visió de creixement sostenible

En una època com en la qual s’ha desenvolupat Rehabilitacions Pons, S.L. l’empresa ha desenvolupat una idea de negoci sobre uns serveis altament demandats però sota una filosofia de creixement sustentada en l’autofinançament, evitant alts nivells d’endeutament.

2. Qualitat, Servei, Eficiència i Orientació al Client

La política de qualitat de Rehabilitacions Pons, S.L. es fonamenta en la prevenció, la millora contínua i cerca de l’excel·lència. La vocació de col·laboració tant amb clients com amb proveïdors ha desembocat amb el temps en una gestió logística altament flexible, oferint complert en rehabilitació i manteniment.

3. Gestió dels nostres Recursos Humans

Les persones són la clau de l’èxit. El lideratge, el treball en equip, la inquietud per la millora, la qualitat en el servei, la tenacitat davant qualsevol tipus d’eventualitat, el reconeixement dels assoliments i el continu reciclatge a través de plans de formació, han servit per a conformar un equip de persones, dins de l’organització, cohesionat.

Els nostres projectes